Tajemnica Bankowa

Kategoria: Bankowość, Finanse
Cena: 450 PLN
Szacowany czas nauki: 4 godz.
Egzamin końcowy obejmujący 30 pytań
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje

Cel szkolenia

Przeszkolenie pracowników operacyjnych z zakresu tajemnicy bankowej i obowiązków z tego wynikających. Szkolenie jest również skierowane do managerów średniego szczebla którzy potrzebują aktualnej wiedzy z zakresu prawa bankowego w przedmiotowym zakresie. W wyniku szkolenia kursant posiądzie wiedze niezbędną do wykonywania czynności bankowych i obsługi klienta zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Zakres tematyczny

Kurs obejmuje komplet informacji niezbędnych do uzyskania kompetencji pracownika liniowego banku. Przekazana wiedza obejmuje opis typowych procedur, podstawowych czynności, przykładowych scenariuszy problematycznych, wyjaśnienie kluczowych niuansów prawnych oraz szczególnych przypadków. Każdy z rozdziałów zawiera omówienie tematyki, przykłady praktyczne działań zgodnych i niezgodnych z dyrektywą, liczne moduły FAQ oraz przykłady zilustrowane scenkami rodzajowymi typu case. Zawartość merytoryczna obejmuje m.in. następujące tematy:

 • Definicje pojęć
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • Czynności bankowe
 • Obowiązki pracownika w trakcie wykonywania pracy
 • Obowiązki pracownika po zakończeniu stosunku pracy
 • Obowiązki pośredników kredytowych
 • Wymogi wobec umów outsourcingowych
 • Udzielanie informacji telefonicznej przez pracownika banku
 • Dysponent tajemnicy i respektowanie upoważnień
 • Zwolnienia z tajemnicy bankowej wobec organów administracyjnych
 • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia
Zawartość merytoryczna została opracowana przez eksperta branży bankowej, działającego od 11 lat na rynku obrotu instrumentami finansowymi. Warstwa dydaktyczna i wizualna opracowana została przez doświadczony zespół profesjonalistów specjalizujących się w szkoleniach klasy premium dla branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Przykładowe ilustracje ze szkolenia