Tajemnica Bankowa

Kategoria: Bankowość, Finanse
Cena: 299 PLN
Szacowany czas nauki: 3 godz.
Egzamin końcowy potwierdzający zdobyte umiejętności
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje

Cel szkolenia

Przeszkolenie pracowników operacyjnych z zakresu tajemnicy bankowej i obowiązków z tego wynikających. Szkolenie jest również skierowane do managerów średniego szczebla którzy potrzebują aktualnej wiedzy z zakresu prawa bankowego w przedmiotowym zakresie. W wyniku szkolenia kursant posiądzie wiedze niezbędną do wykonywania czynności bankowych i obsługi klienta zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Zakres tematyczny

Kurs obejmuje komplet informacji niezbędnych do uzyskania kompetencji pracownika liniowego banku. Przekazana wiedza obejmuje opis typowych procedur, podstawowych czynności, przykładowych scenariuszy problematycznych, wyjaśnienie kluczowych niuansów prawnych oraz szczególnych przypadków. Każdy z rozdziałów zawiera omówienie tematyki, przykłady praktyczne działań zgodnych i niezgodnych z dyrektywą, liczne moduły FAQ oraz przykłady zilustrowane scenkami rodzajowymi typu case. Zawartość merytoryczna obejmuje m.in. następujące tematy:

 • Definicje pojęć
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • Czynności bankowe
 • Obowiązki pracownika w trakcie wykonywania pracy
 • Obowiązki pracownika po zakończeniu stosunku pracy
 • Obowiązki pośredników kredytowych
 • Wymogi wobec umów outsourcingowych
 • Udzielanie informacji telefonicznej przez pracownika banku
 • Dysponent tajemnicy i respektowanie upoważnień
 • Zwolnienia z tajemnicy bankowej wobec organów administracyjnych
 • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia
Zawartość merytoryczna została opracowana przez eksperta branży bankowej, działającego od 11 lat na rynku obrotu instrumentami finansowymi. Warstwa dydaktyczna i wizualna opracowana została przez doświadczony zespół profesjonalistów specjalizujących się w szkoleniach klasy premium dla branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Program szkolenia

 • Wstęp
 • Definicje pojęć i akronimów używanych w szkoleniu
 • Podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy bankowej
 • Wyłączenia z zachowania tajemnicy bankowej
 • Uprawnienia osób i podmiotów będących Beneficjentami
 • Obowiązki informacyjne Banku
 • Szczególne uprawnienia Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie TB
 • Nowelizacja Ustawy PB V.2004 roku
 • Wyłączenia w zakresie obowiązku ujawniania tajemnicy zawodowej uprawnionym podmiotom
 • Sankcje karne

Certyfikat po ukończeniu szkolenia

Szkolenia powiązane

Inne gotowe szkolenia w naszej ofercie

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Chroń wrażliwe dane i poufne informacje | Unikaj ataków hakerów | Edukuj swoich pracowników

Przyjazna i bezpieczna praca

Nie bój się audytów i kontroli | Dbaj o swoich pracowników | Edukuj swoich pracowników

Branża finansowa

Nie bój się audytów i kontroli | Zabezpiecz interesy firmy | Certyfikuj pracowników

Nasi klienci