AML V - pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Kategoria: Finanse, Bankowość, Kantory wymiany walut, E-biznes, Fintech, Agencje pożyczkowe, Brokerzy finansowi, Doradcy finansowi
Cena: 299 PLN
Szacowany czas nauki: 6,5 godz.
Egzamin końcowy potwierdzający zdobyte umiejętności
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wdrożenie pracowników w zagadnienia związane z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Poruszane zagadnienia obejmują zakres operacyjny skierowany dla pracownika niskiego szczebla, oraz zagadnienia dotyczące kadry managerskiej średniego szczebla. Po ukończeniu kursu i pozytywnym wyniku egzaminu końcowego pracownik nabywa kompleksowa wiedzę z zakresu przedmiotowej regulacji.

Program szkolenia

Cel i zakres szkolenia

 • Definicje:
  • instytucja kredytowa
  • instytucja finansowa
  • mienie
  • działalność przestępcza
  • beneficjent rzeczywisty
  • osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne
  • Instytucja zobowiązana
  • stosunki gospodarcze
  • bank fikcyjny
  • usługi hazardowe
  • trust

ROZDZIAŁ I: Wprowadzenie do szkolenia

 • Wprowadzenie do szkolenia

ROZDZIAŁ II: Istota zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu / Podstawowe akty prawne

 • Istota zjawiska prania pieniędzy
 • Podstawowe akty prawne

ROZDZIAŁ III: Podstawowe definicje z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

 • Podstawowe definicje
  • Instytucja obowiązana
  • Instytucji kredytowych
  • Instytucji finansowych
  • Osób fizycznych lub prawnych podczas wykonywania ich działalności zawodowej
  • Notariusze
  • Adwokaci, radcy prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi
  • Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
  • Członkowie rodzin osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
  • Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
  • Państwo trzecie wysokiego ryzyka
  • Transakcja
  • Stosunki gospodarcze
  • Transakcja okazjonalna
  • Transfer środków pieniężnych
  • Wartości majątkowe
  • Wstrzymanie transakc
  • Blokada rachunku
  • Bank fikcyjny

ROZDZIAŁ IV: Ocena ryzyka prania pieniędzy. Podejście oparte na ryzyku.

 • Ryzyko prania pieniędzy i ocena ryzyka
 • Krajowa ocena ryzyka
 • Instytucjonalna ocena ryzyka

ROZDZIAŁ V: Beneficjent rzeczywisty. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 • Beneficjent rzeczywisty i Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

ROZDZIAŁ VI: Środki bezpieczeństwa finansowego

 • Środki bezpieczeństwa finansowego
 • Wykonywanie zobowiązań przez osoby trzecie

ROZDZIAŁ VII: Procedury i przechowywanie danych

 • Procedura wewnętrzna
 • Procedura anonimowego zgłaszania

ROZDZIAŁ VIII: Przekazywanie i gromadzenie informacji. Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków. Szczególne środki ograniczające.

 • Przekazywanie i gromadzenie informacji
 • Przekazywanie informacji o podejrzanych transakcjach
 • Szczególne środki ograniczające

ROZDZIAŁ IX: Kontrolowanie instytucji obowiązanych

 • Kontrolowanie instytucji obowiązanych

ROZDZIAŁ X: Odpowiedzialność finansowa i karna za naruszenie obowiązków ustawowych

 • Kary administracyjne
 • Odpowiedzialność karna

Do kogo kierowany jest kurs?

Do udziału w kursie z zakresu AML V zapraszamy:

 • Pośredników nieruchomości
 • Agentów ubezpieczeniowych
 • Pracowników instytucji finansowych
 • Pracowników biur rachunkowych
 • Przedstawicieli agencji pożyczkowych
 • Przedstawicieli funduszów inwestycyjnych
 • Doradców finansowych
 • Brokerów finansowych
 • Pracowników spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • Pracowników banków
 • Operatorów pocztowych
 • Biegłych rewidentów
 • Księgowych
 • Osoby prowadzące kantory wymiany walut
 • Osoby prowadzące fundacje
 • Osoby prowadzące działalność maklerską i towarowe domy maklerskie

Kary za niedostosowanie się do dyrektywy

Zmiany wynikające z V Dyrektywy AML mają szczególne znaczenie dla władz instytucji obowiązanych. Emocjonującą kwestią jest zwiększenie wysokości, a także zakresu kar nakładanych na instytucje i osoby pełniące funkcje zarządcze. Przewidziane przez AML V kary i sankcje obejmują:

 • publiczne oświadczenia i upomnienia
 • cofnięcie, a w szczególnych wypadkach nawet zawieszenie zezwolenia
 • tymczasowy zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach zobowiązanych
 • kary pieniężne, które wynoszą minimum dwukrotność kwoty korzyści uzyskanej w wyniku naruszenia, lub co najmniej 1 000 000 € w przypadku niemożności ustalenia takiej korzyści
 • kary pieniężne do wysokości 5 000 000 € lub 10% rocznego obrotu w przypadku instytucji finansowych
 • kary pieniężne do wysokości 5 000 000 € lub waluty krajowej w przypadku os. Fizycznej
 • kary pozbawienia wolności

Wysokość niewątpliwie robi wrażenie nawet na dużych podmiotach oraz najlepiej zarabiających menedżerach w kraju. Dyrektywa daje dużo większe niż obowiązujące dotychczas możliwości karania instytucji oraz osób fizycznych za niedopełnienie swoich obowiązków.

Zawartość merytoryczna została opracowana przez eksperta branży bankowej, działającego od 11 lat na rynku obrotu instrumentami finansowymi. Warstwa dydaktyczna i wizualna opracowana została przez doświadczony zespół profesjonalistów specjalizujących się w szkoleniach klasy premium dla branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Certyfikat po ukończeniu szkolenia

Szkolenia powiązane

Inne gotowe szkolenia w naszej ofercie

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Chroń wrażliwe dane i poufne informacje | Unikaj ataków hakerów | Edukuj swoich pracowników

Przyjazna i bezpieczna praca

Nie bój się audytów i kontroli | Dbaj o swoich pracowników | Edukuj swoich pracowników

Branża finansowa

Nie bój się audytów i kontroli | Zabezpiecz interesy firmy | Certyfikuj pracowników

Nasi klienci