simple wysiwyg web builder software download

AML IV - pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu 

Kategoria: Kategoria: Finanse, Bankowość, Kantory wymiany walut, E-biznes, Fintech, Agencje pożyczkowe, Brokerzy finansowi, Doradcy finansowi

Cena: Cena: 700 PLN

Czas: Szacowany czas nauki: 4,5 godz.

Egzamin: Egzamin końcowy obejmujący 30 pytań

Certyfika: Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje

Co zyskujesz dzięki temu kursowi?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wdrożenie pracowników w zagadnienia związane z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Poruszane zagadnienia obejmują zakres operacyjny skierowany dla pracownika niskiego szczebla, oraz zagadnienia dotyczące kadry managerskiej średniego szczebla. Po ukończeniu kursu i pozytywnym wyniku egzaminu końcowego pracownik nabywa kompleksowa wiedzę z zakresu przedmiotowej regulacji.

Zakres tematyczny

Szkolenie obejmuje komplet wiedzy potrzebny do wypełnienia obowiązków wynikających z regulacji AML IV. Zawartość merytoryczna skierowana jest zarówno do kadry niskiego szczebla pracującej z klientem, jak i do managerów średniego szczebla. Każdy z rozdziałów zawiera omówienie tematyki, przykłady praktyczne działań zgodnych i niezgodnych z dyrektywą, liczne moduły FAQ oraz przykłady zilustrowane scenkami rodzajowymi typu case.

Tematy obejmują m.in.

  • Przedmiot oraz zakres stosowania
  • Ryzyko prania pieniędzy + ocena ryzyka
  • Ryzyka powiązane z Państwami trzecimi
  • Weryfikacja tożsamości klienta 
  • Wykonywanie zobowiązań przez osoby trzecie
  • Beneficjent Rzeczywisty
  • Procedury i ochrona danych
  • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia.


Zawartość merytoryczna została opracowana przez eksperta branży bankowej, działającego od 11 lat na rynku obrotu instrumentami finansowymi. Warstwa dydaktyczna i wizualna opracowana została przez doświadczony zespół profesjonalistów specjalizujących się w szkoleniach klasy premium dla branży finansowej i ubezpieczeniowej.
ZOBACZ CERTYFIKAT ZAMÓW SZKOLENIE

Przykładowe ilustracje ze szkolenia