simple site building

MIFID II dla pracownika 

Kategoria: Kategoria: Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia, Fintech, Brokerzy inwestycyjni

Cena: Cena: 480 PLN

Czas: Szacowany czas nauki: 4 godz.

Egzamin: Kurs kończy się egzaminem obejmującym 30 pytań

Certyfika: Kurs kończy się certyfikatem kompetencji MiFID II

Co zyskujesz dzięki temu kursowi?

Cel szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie pracownika z zakresem obowiązków nakładanych przez regulację MIFID II. Szkolenie wprowadza kursanta w podstawowe zagadnienia i definicje, a następnie omawia praktyczne aspekty przedmiotowej regulacji. Pracownik po ukończeniu szkolenia nabywa kompetencje wymagane do realizacji codziennych obowiązków informacyjnych i proceduralnych wymaganych wobec podmiotów z branży finansowej.

Zakres tematyczny

Szkolenie zawiera dwa komplementarne kursy, które wspierają wdrożenie dyrektywy MiFID II w Państwa firmie. Niniejszy kurs podstawowy zawiera informacje o nowych obowiązkach dotyczących pracowników operacyjnych. Po zakończeniu szkolenia pracownik będzie posiadał wiedzę o wymogach MiFID II m.in. w zakresie segmentacji klientów, obowiązków informacyjnych, neutralizacji konfliktu interesów, wymogów dot. doradztwa, nowych pojęć które wprowadza regulacja,etc.

Szkolenie jest skierowane do podmiotów uczestniczących w obrocie instrumentami finansowymi i dotyczy m.in.:

  • Firm inwestycyjnych,
  • Operatorów rynków,
  • Dostawców usług w zakresie udostępniania informacji,
  • Instytucji kredytowych, gdy prowadzą sprzedaż lub świadczą usługi doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych,
  • Uczestników rynków regulowanych i MTF,
  • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia.


Zawartość merytoryczna została opracowana przez eksperta branży bankowej, działającego od 11 lat na rynku obrotu instrumentami finansowymi. Warstwa dydaktyczna i wizualna opracowana została przez doświadczony zespół profesjonalistów specjalizujących się w szkoleniach klasy premium dla branży finansowej i ubezpieczeniowej.
ZOBACZ CERTYFIKAT ZAMÓW SZKOLENIE

Przykładowe ilustracje ze szkolenia