Efektywne zarządzanie projektem

Kategoria: Menadżerowie, Kierownicy, Zarządzający projektami, Rozwój osobisty
Cena: 299 PLN
Szacowany czas nauki: 4 godz.
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje

Cel szkolenia

Zarządzanie projektem jest zadaniem wymagającym od menadżerów posiadania wielu umiejętności i kompetencji. Aby zapewnić sukces zarządzania projektem, niniejsze szkolenie wskazuje jak należy wytworzyć odpowiednią atmosferę pracy – kulturę projektu. Kultura projektu określa postawę i sposób myślenia, które służą wspieraniu motywacji, zaangażowania i ducha zespołowego. Poprzez przydatne informacje i przykłady, szkolenie pozwala osiągać założone cele projektu w sposób efektywny i przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka.

Program szkolenia

Rozdział 1 (50 minut nauki)

 • Czym jest zarządzanie projektem?
 • Cechy projektu
 • Kryteria efektywnego zarządzania projektem
 • Rodzaje projektów
 • Elementy zarządzania projektem
 • Kultura projektu
 • Wykonawca zadania
 • Prowadzący projekt
 • Cechy prowadzącego projekt
 • Zespół projektowy
 • Komisja projektowa
 • Promotorzy

Rozdział 2 (50 minut nauki)

 • Informacje ogólne
 • Organizacja liniowa a projektowa
 • Problemy z wprowadzeniem zarządzania projektem
 • Tryb postępowania
 • Przekonanie zarządu
 • Włączenie w proces zmian
 • Rozwój koncepcji
 • Trening
 • Zastosowanie treningów i praktyczne szkolenie
 • Sprawdzanie wyników
 • Standaryzacja
 • Podstawowe zasady zarządzania przedsiębiorstwem
 • Standardy ZP
 • Struktura ZP - przykład
 • Zadanie

Rozdział 3 (1 godzina 30 minut nauki)

 • Ważne założenia do pracy projektowej
 • Przebieg projektu
 • Faza przedprojektowa
 • Planowanie celu
 • Analiza sytuacji
 • Formułowanie celu
 • Hierarchia celów
 • Cele związane z wynikami
 • Cele związane z postępowaniem
 • Cele pożądane
 • Plan struktury projektu (PSP)
 • Przykład PSP
 • Zadanie
 • Definiowanie i budowanie projektu
 • Definicja projektu
 • Sprawdzenie projektu
 • Zdefiniowanie kamieni milowych
 • Plan projektu
 • Podział prac
 • Planowanie zasobów, terminów i kosztów
 • Optymalizacja planu
 • Analiza ryzyka
 • Zlecenie projektowe
 • Praca nad projektem
 • Definicja kamienia milowego
 • Fazy projektu
 • Cykl rozwiązywania problemów
 • Metody pracy
 • Zadanie

Rozdział 4 (30 minut nauki)

 • Informacje ogólne
 • Planowanie struktury
 • Analiza ryzyka
 • Planowanie projektu a efektywny controlling
 • Zadania controllingu
 • Controlling projektu
 • Zadanie

Rozdział 5 (20 minut nauki)

 • Informacje ogólne
 • Rezygnacja z zakończenia projektu
 • Ostatni krok
 • Zadanie
 • Zakończenie

Certyfikat po ukończeniu szkolenia

Szkolenia powiązane

Inne gotowe szkolenia w naszej ofercie

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Chroń wrażliwe dane i poufne informacje | Unikaj ataków hakerów | Edukuj swoich pracowników

Przyjazna i bezpieczna praca

Nie bój się audytów i kontroli | Dbaj o swoich pracowników | Edukuj swoich pracowników

Branża finansowa

Nie bój się audytów i kontroli | Zabezpiecz interesy firmy | Certyfikuj pracowników

Nasi klienci