Prawo Pracy dla menedżerów

Kategoria: Korporacje, Jednostki administracji, Pracownicy HR, Menadżerowie, Kierownicy, Osoby zarządzające pracownikami
Cena: 199 PLN
Szacowany czas nauki: 3 godz.
Egzamin końcowy potwierdzający zdobyte umiejętności
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym kompetencje w zakresie prawa pracy dla menadżerów

Cel szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla menadżerów, kierowników oraz dla osób zarządzających pracownikami. Szkolenie ma na celu przygotowanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa pracy. Nauczy kadrę zarządzającą w jaki sposób, kiedy i jak wykorzystać przepisy prawa pracy w kontaktach z pracownikiem. Szkolenie wprowadza kursanta w podstawowe zagadnienia i definicje, a następnie omawia praktyczne aspekty zatrudniania, zwalniania czy praw pracowników.

Zakres tematyczny

Szkolenie pozwoli menadżerom, kierownikom i osobom zarządzającym na swobodne poruszanie się w sytuacjach zatrudniania pracowników, w kwestii przyznawania urlopów czy zwalniania pracownika. Kurs omawia podstawowe regulacje prawne w tym aspekty umów pracowniczych, podstawowych elementów związanych z RODO. Ponadto w zakresie znajdziemy informacje o czasie pracy pracowników, urlopach i co robić w przypadku nieobecności pracownika. Szkolenie omawia również odpowiedzialność pracodawcy względem swoich pracowników.

Zawartość merytoryczna obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Nawiązywanie zatrudnienia
  • rodzaje umów,
  • dokumenty których może wymagać pracodawca na etapie rekrutacji,
  • RODO.
 • Urlop
  • czy pracodawca może wyznaczać termin urlopu?
  • czy może zdjąć pracownika z urlopu?
  • usprawiedliwianie nieobecności.
 • Odpowiedzialność pracodawcy
 • Zwalnianie pracownika
  • jak prawidłowo rozwiązać umowę?
  • na co zwracać uwagę podczas wypowiedzenia umowy?
 • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia
Dla klientów wymagających indywidualnego dostosowania kursu jesteśmy w stanie przygotować wersje spełniającą specyficzne wymagania przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

Rozdział 1 – Nawiązywanie zatrudnienia

 • Rodzaje umów
 • Umowy o pracę
 • Rodzaje umów o pracę
 • Umowa na okres próbny
 • Umowa na czas nieokreślony
 • Umowa na czas określony
 • Dokumenty, których może wymagać pracodawca w procesie rekrutacji
 • Informacje w procesie rekrutacji
 • Dokumenty w procesie rekrutacji
 • Ochrona danych osobowych

Rozdział 2 – Urlopy

 • Rodzaje urlopów
 • Urlop wypoczynkowy
 • Plan urlopów
 • Urlopy – sytuacje wyjątkowe
 • Wyznaczanie terminu urlopu
 • Inne rodzaje urlopów
 • Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Rozdział 3 – Zwalnianie pracownika

 • Zwalnianie pracownika – etapy
 • Podjęcie decyzji o zwolnieniu pracownika
 • Przyczyny zwolnienia pracownika
 • Przyczyna zwolnienia a tryb wypowiedzenia
 • Przygotowanie do wypowiedzenia
 • Czy danemu pracownikowi możemy wypowiedzieć umowę o pracę?
 • Przygotowanie odpowiednich dokumentów
 • Zwolnienie dyscyplinarne
 • Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • Porozumienie stron
 • Zaplanowanie czynności złożenia oświadczenia woli
 • Wręczanie wypowiedzenia
 • Dokonanie wypowiedzenie umowy o pracę
 • Zapoznanie się z oświadczeniem
 • Dalsze czynności

Rozdział 4 – Odpowiedzialność pracodawcy

 • Mobbing w stosunkach pracowniczych
 • Dyskryminacja i inne naruszenia
 • Inne naruszenia prawa przez pracodawcę

Certyfikat po ukończeniu szkolenia

Szkolenia powiązane

Inne gotowe szkolenia w naszej ofercie

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Chroń wrażliwe dane i poufne informacje | Unikaj ataków hakerów | Edukuj swoich pracowników

Przyjazna i bezpieczna praca

Nie bój się audytów i kontroli | Dbaj o swoich pracowników | Edukuj swoich pracowników

Branża finansowa

Nie bój się audytów i kontroli | Zabezpiecz interesy firmy | Certyfikuj pracowników

Nasi klienci