Prawo Pracy dla menedżerów

Kategoria: Korporacje, Jednostki administracji, Pracownicy HR, Menadżerowie, Kierownicy, Osoby zarządzające pracownikami
Cena: 400 PLN
Szacowany czas nauki: 1 godz.
Egzamin końcowy obejmujący 10 pytań
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym kompetencje w zakresie prawa pracy dla menadżerów

Cel szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla menadżerów, kierowników oraz dla osób zarządzających pracownikami. Szkolenie ma na celu przygotowanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa pracy. Nauczy kadrę zarządzającą w jaki sposób, kiedy i jak wykorzystać przepisy prawa pracy w kontaktach z pracownikiem. Szkolenie wprowadza kursanta w podstawowe zagadnienia i definicje, a następnie omawia praktyczne aspekty zatrudniania, zwalniania czy praw pracowników.

Zakres tematyczny

Szkolenie pozwoli menadżerom, kierownikom i osobom zarządzającym na swobodne poruszanie się w sytuacjach zatrudniania pracowników, w kwestii przyznawania urlopów czy zwalniania pracownika. Kurs omawia podstawowe regulacje prawne w tym aspekty umów pracowniczych, podstawowych elementów związanych z RODO. Ponadto w zakresie znajdziemy informacje o czasie pracy pracowników, urlopach i co robić w przypadku nieobecności pracownika. Szkolenie omawia również odpowiedzialność pracodawcy względem swoich pracowników.

Zawartość merytoryczna obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Nawiązywanie zatrudnienia
  • rodzaje umów,
  • dokumenty których może wymagać pracodawca na etapie rekrutacji,
  • RODO.
 • Urlop
  • czy pracodawca może wyznaczać termin urlopu?
  • czy może zdjąć pracownika z urlopu?
  • usprawiedliwianie nieobecności.
 • Odpowiedzialność pracodawcy
 • Zwalnianie pracownika
  • jak prawidłowo rozwiązać umowę?
  • na co zwracać uwagę podczas wypowiedzenia umowy?
 • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia
Dla klientów wymagających indywidualnego dostosowania kursu jesteśmy w stanie przygotować wersje spełniającą specyficzne wymagania przedsiębiorstwa.

Przykładowe ilustracje ze szkolenia