simple offline web site building software download

RODO dla sektora publicznego 

Kategoria: Kategoria: Jednostki administracji publicznej, Uczelnie Państwowe, Szkoły publiczne, Przedszkola publiczne, Urzędy, Agencje rządowe, Służby mundurowe

Cena: Cena: 400 PLN

Czas: Szacowany czas nauki: 5 godz.

Egzamin: Egzamin końcowy składający się z 40 pytań kontrolnych

Certyfika: Kurs kończy się certyfikatem imiennym potwierdzającym kompetencje w zakresie RODO

Co zyskujesz dzięki temu kursowi?

Cel szkolenia

Szkolenie przedstawia zagadnienia dot. wdrażania rozporządzenia RODO w sektorze publicznym, omawia specyficzne zagadnienia związane z administracją publiczną, typowe błędy przy wdrażaniu RODO, zalecane procedury, dostarcza szablonów wymaganych dokumentów, rekomendowanych procedur i uwarunkowań związanych pracą urzędu. Kurs kończy się testem sprawdzającym stan wiedzy kursanta.

Zakres tematyczny

Kurs obejmuje zarówno wiedzę podstawową, jak i rozszerzoną o zagadnienia prawne. Przeznaczony jest do wszystkich jednostek administracji publicznej. Na szczeblu kadrowym skierowany jest szczególnie dla:

  • Pracownika szeregowego, który wypełniając codzienne obowiązki musi stosować się do reguł rozporządzenia RODO
  • Dyrektora lub naczelnika jednostki, który jest odpowiedzialny za wdrożenie RODO w swoim urzędzie lub oddziale 
  • Kierownika departamentu lub wydziału w celu zapoznania się z podstawowymi obowiązkami nakładanymi przez RODO na szczeblu departamentu
  • Administratorów IT odpowiedzialnych za wdrożenie nowych procedur i prowadzenia wymaganych rejestrów i ewidencji
  • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia.


Do szkolenia dołączamy komplet dokumentacji zawierającej szablony umów, regulaminów, procedur, klauzul, etc. wymaganych przez RODO.

Dla klientów wymagających indywidualnego dostosowania kursu jesteśmy w stanie przygotować wersje spełniającą specyficzne wymagania Państwa jednostki.

ZOBACZ CERTYFIKAT ZAMÓW SZKOLENIE

Przykładowe ilustracje ze szkolenia