Przywództwo i zarządzanie organizacją

Kategoria: Menadżerowie, Kierownicy, Zarządzający projektami, Rozwój osobisty
Cena: 249 PLN
Szacowany czas nauki: 3 godz. 10 min.
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje

Cel szkolenia

Szkolenie rozwija umiejętności koordynowaniu działań ludzkich dla osiągnięcia zamierzonych celów w sposób możliwie najbardziej efektywny. Wskazuje jaka jest różnica pomiędzy zarządzaniem a kierowaniem oraz jakie konsekwencje niesie za sobą wybór modelu. Dzięki szkoleniu poznasz wady i zalety różnych styli i systemów zarządzania organizacją.

Program szkolenia

Rozdział 1 (50 minut nauki)

 • Wprowadzenie
 • Czym jest system zarządzania?
 • Schemat systemu zarządzania
 • Demokratyczny system zarządzania
 • Scenka dialogowa
 • Korzyści systemu demokratycznego
 • Wady systemu demokratycznego
 • Autorytarny system zarządzania
 • Scenka dialogowa
 • Korzyści systemu autorytarnego
 • Wady systemu autorytarnego
 • Czynniki wpływające na efektywność zarządzania
 • Kiedy stosować system autorytarny, a kiedy demokratyczny?
 • Zadania

Rozdział 2 (1 godzina 10 minut nauki)

 • Wprowadzenie
 • Kierowanie a zarządzanie
 • Czynniki wyboru stylu kierowania
 • Czynniki skutecznego kierowania
 • Schemat procesu motywacyjnego
 • Podstawowe potrzeby wg Maslowa
 • Rodzaje środków motywacji
 • Czynniki skutecznego motywowania
 • Prawidłowości motywowania
 • Wpływanie na motywację
 • Style kierowania
 • Kierowanie zorientowane na zadania
 • Kierowanie zorientowane na pracowników
 • Różnice w kierowaniu
 • Sprawowanie władzy przez kierownika
 • Jaki styl zarządzania jest skuteczniejszy?
 • Czynniki wpływające na efektywność
 • Zadania

Rozdział 3 (50 minut nauki)

 • Wprowadzenie
 • Przewodzenie i przywódca
 • Czynniki przewodzenia
 • Cechy skutecznych przywódców
 • Schemat określania zadań
 • Style przywódcze
 • Biurokratyczny styl przywódczy
 • Charytatywny styl przywódczy
 • Autorytarny styl przywódczy
 • Kooperacyjny styl przywódczy
 • Czy można nauczyć się być przywódcą?
 • Bycie skutecznym przywódcą
 • Zadania

Rozdział 4 (20 minut nauki)

 • Siła przewodząca
 • Cechy siły przewodzącej
 • Kompetencje osobowości przywódczej
 • Współpracownicy
 • Zakończenie

Certyfikat po ukończeniu szkolenia

Szkolenia powiązane

Inne gotowe szkolenia w naszej ofercie

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Chroń wrażliwe dane i poufne informacje | Unikaj ataków hakerów | Edukuj swoich pracowników

Przyjazna i bezpieczna praca

Nie bój się audytów i kontroli | Dbaj o swoich pracowników | Edukuj swoich pracowników

Branża finansowa

Nie bój się audytów i kontroli | Zabezpiecz interesy firmy | Certyfikuj pracowników

Nasi klienci