PAD podstawowy rachunek płatniczy

Kategoria: Bankowość, Finanse
Cena: 299 PLN
Szacowany czas nauki: 2,5 godz.
Egzamin końcowy potwierdzający zdobyte umiejętności
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie kursanta z zagadnieniami praktycznymi, nowymi obowiązkami i wymogami formalnymi wynikającymi z Dyrektywy PAD. Po zakończenie kursu oraz pozytywnym wyniku egzaminu końcowego pracownik będzie posiadał kompletna wiedzę umożliwiającą obsługę klientów wnioskujących o założenie, obsługę, przeniesienie lub usunięcie rachunku podstawowego.

Zakres tematyczny

Poruszane zagadnienia dotyczą głównie pracowników instytucji finansowych, płatniczych, ubezpieczeniowych oraz pochodnych. Tematyka pokrywa w sposób kompletny wymagania dyrektywy stawiane wobec podmiotów zobowiązanych do jej wdrożenia. Każdy z rozdziałów zawiera omówienie tematyki, przykłady praktyczne działań zgodnych i niezgodnych z dyrektywą, liczne moduły FAQ oraz przykłady zilustrowane scenkami rodzajowymi typu case. Zawartość merytoryczna obejmuje m.in. następujące tematy:

 • Przedmiot oraz zakres stosowania
 • Dokument dotyczący opłat i słowniczek
 • Usługa przeniesienia rachunku
 • Ułatwienia dla nierezydentów
 • Obowiązek informacyjny
 • Cechy podstawowego rachunku płatniczego
 • Opłaty za podstawowy rachunek płatniczy
 • Rozwiązywanie Umowy podstawowego rachunku płatniczego
 • Kary wynikające z naruszeń
 • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia
Zawartość merytoryczna została opracowana przez eksperta branży bankowej, działającego od 11 lat na rynku obrotu instrumentami finansowymi. Warstwa dydaktyczna i wizualna opracowana została przez doświadczony zespół profesjonalistów specjalizujących się w szkoleniach klasy premium dla branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Program szkolenia

 • Definicje pojęć i akronimów używanych w szkoleniu
 • Podstawowe cele wprowadzenia regulacji
 • Konsumenci w badaniach Komisji Europejskiej
 • Cel Dyrektywy PAD
 • Przedmiot oraz zakres stosowania
 • Porównywalność opłat związanych z rachunkami płatniczymi
 • Wykaz najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym
 • Zestawienie opłat oraz informacje dla konsumentów
 • Porównywarki Internetowe
 • Prawo dostępu do podstawowego rachunku płatniczego
 • Dostęp do rachunków płatniczych
 • Odmowa otwarcia PRP
 • Opłaty za Podstawowy Rachunek Płatniczy
 • Rozwiązywanie umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego
 • Usługa przeniesienia rachunku
 • Schemat działania przeniesienia rachunku
 • Ułatwienia dla nierezydentów
 • Opłata za przeniesienie rachunku
 • Obowiązek informacyjny
 • Działania zgodne i niezgodne z Dyrektywą PAD
 • Ocena skutków Dyrektywy
 • Kary wynikające z naruszeń
 • Schemat zmian
 • Kary wynikające z naruszeń
 • Zakończenie części podstawowej
 • Schematy płatnicze
 • Zasady funkcjonowania schematu płatniczego
 • Nadzór NBP

Certyfikat po ukończeniu szkolenia

Szkolenia powiązane

Inne gotowe szkolenia w naszej ofercie

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Chroń wrażliwe dane i poufne informacje | Unikaj ataków hakerów | Edukuj swoich pracowników

Przyjazna i bezpieczna praca

Nie bój się audytów i kontroli | Dbaj o swoich pracowników | Edukuj swoich pracowników

Branża finansowa

Nie bój się audytów i kontroli | Zabezpiecz interesy firmy | Certyfikuj pracowników

Nasi klienci