PAD podstawowy rachunek płatniczy

Kategoria: Bankowość, Finanse
Cena: 500 PLN
Szacowany czas nauki: 3,5 godz.
Egzamin końcowy obejmujący 30 pytań
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie kursanta z zagadnieniami praktycznymi, nowymi obowiązkami i wymogami formalnymi wynikającymi z Dyrektywy PAD. Po zakończenie kursu oraz pozytywnym wyniku egzaminu końcowego pracownik będzie posiadał kompletna wiedzę umożliwiającą obsługę klientów wnioskujących o założenie, obsługę, przeniesienie lub usunięcie rachunku podstawowego.

Zakres tematyczny

Poruszane zagadnienia dotyczą głównie pracowników instytucji finansowych, płatniczych, ubezpieczeniowych oraz pochodnych. Tematyka pokrywa w sposób kompletny wymagania dyrektywy stawiane wobec podmiotów zobowiązanych do jej wdrożenia. Każdy z rozdziałów zawiera omówienie tematyki, przykłady praktyczne działań zgodnych i niezgodnych z dyrektywą, liczne moduły FAQ oraz przykłady zilustrowane scenkami rodzajowymi typu case. Zawartość merytoryczna obejmuje m.in. następujące tematy:

  • Przedmiot oraz zakres stosowania
  • Dokument dotyczący opłat i słowniczek
  • Usługa przeniesienia rachunku
  • Ułatwienia dla nierezydentów
  • Obowiązek informacyjny
  • Cechy podstawowego rachunku płatniczego
  • Opłaty za podstawowy rachunek płatniczy
  • Rozwiązywanie Umowy podstawowego rachunku płatniczego
  • Kary wynikające z naruszeń
  • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia
Zawartość merytoryczna została opracowana przez eksperta branży bankowej, działającego od 11 lat na rynku obrotu instrumentami finansowymi. Warstwa dydaktyczna i wizualna opracowana została przez doświadczony zespół profesjonalistów specjalizujących się w szkoleniach klasy premium dla branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Przykładowe ilustracje ze szkolenia