RODO dla biznesu

Kategoria: Biznes, E-biznes, Korporacje
Cena: 199 PLN
Szacowany czas nauki: 4 godz.
Egzamin końcowy potwierdzający zdobyte umiejętności
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym kompetencje w zakresie RODO

Cel szkolenia

Szkolenie przedstawia w sposób skondensowany wiedzę dot. rozporządzenia RODO, omawia praktyczne zagadnienia takie jak typowe błędy wdrożeniowe, zalecane procedury, dostarcza wzory wymaganych dokumentów, nowych procedur i uwarunkowań związanych ze specyfiką różnych branż. Kurs kończy się testem sprawdzającym stan wiedzy kursanta.

Zakres tematyczny

Kurs obejmuje zarówno wiedzę podstawową, jak i rozszerzoną o zagadnienia prawne. Przeznaczony jest do wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstwa. Na szczeblu kadrowym skierowany jest szczególnie dla:

 • Pracownika szeregowego, który wypełniając codzienne obowiązki musi stosować się do reguł rozporządzenia RODO
 • Managera, który jest odpowiedzialny za wdrożenie RODO w swoim przedsiębiorstwie
 • Kadry zarządzającej średniego szczebla w celu zapoznania się z podstawowymi obowiązkami nakładanymi przez RODO na szczeblu departamentu
 • Administratorów IT odpowiedzialnych za wdrożenie nowych procedur i prowadzenia wymaganych rejestrów i ewidencji
 • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia
Dla klientów wymagających indywidualnego dostosowania kursu jesteśmy w stanie przygotować wersje spełniającą specyficzne wymagania przedsiębiorstwa.

Do szkolenia dołączamy komplet dokumentacji zawierającej szablony umów, regulaminów, procedur, klauzul, etc. wymaganych przez RODO.

Program szkolenia

ROZDZIAŁ 1: GDPR / RODO podstawowe zasady oraz cele wprowadzenia regulacji

 • GDPR / RODO – Co to jest?
 • Definicje:
  • Dane Osobowe
  • Przetwarzanie
  • Ograniczenie przetwarzania
  • Zbiór danych
  • Administrator
  • Podmiot przetwarzający
 • Rozporządzenie a Dyrektywa
 • Podstawowe zasady oraz cele wprowadzenia regulacji
 • Rozporządzenie (UE) 2016/679 uchylające Dyrektywę 95/46/WE
 • Kogo dotyczy Rozporządzenie (UE) 2016/679?
 • Terytorialny zakres zastosowania Rozporządzenia (UE) 2016/679
 • Wyłączenia w Rozporządzeniu (UE) 2016/679
 • Data implementacji Rozporządzenia (UE) 2016/679

ROZDZIAŁ 2: Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zgodność Przetwarzania Danych Osobowych z obowiązującym prawem
 • Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
 • Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

ROZDZIAŁ 3: Prawa przysługujące osobie fizycznej i obowiązki administratora

 • Prawa przysługujące osobie fizycznej
 • Prawo dostępu do przetwarzanych danych oraz informacji
 • Prawo do sprostowania i aktualizacji danych
 • Prawo do przeniesienia danych
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do usunięcia danych "bycia zapomnianym"
 • Obowiązki administratora
 • Zasada "przejrzystości" w komunikacji oraz przekazywaniu informacji
 • Obowiązki informacyjne

ROZDZIAŁ 4: Ograniczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych

 • Ograniczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Bezpieczeństwo przetwarzanych danych
 • Obowiązek Rejestrowania czynności przetwarzania

ROZDZIAŁ 5: Przekazywanie danych

 • Przekazywanie danych
 • Przekazywanie danych osobowych do podmiotu przetwarzającego
 • Podmiot przetwarzający
 • Przekazywanie danych do państwa trzeciego
 • Zastosowanie wiążących reguł korporacyjnych jako ochrona danych osobowych
 • Naruszenie bazy danych i zawiadomienie osoby fizycznej o wycieku danych
 • Odstępstwa od zawiadomienia osoby fizycznej o wycieku jego danych
 • Naruszenie Bazy danych – zawiadomienie organu nadzorczego

ROZDZIAŁ 6: Zastosowanie reguł RODO w marketingu bezpośrednim

 • Zastosowanie reguł RODO w marketingu bezpośrednim poprzez e-mail i telefon
 • Uzyskanie zgody na przesyłanie informacji handlowych
 • Ograniczenia przy uzyskiwaniu zgody na marketing bezpośredni
 • Ćwiczenie
 • Obowiązki informacyjne podczas uzyskiwania zgody na marketing bezpośredni
 • Przykład klauzuli zgody na marketing bezpośredni
 • Budowanie legalnej bazy danych
 • Przykładowa klauzula zgody i klauzula informacyjna

ROZDZIAŁ 7: Prawa Klienta

 • Prawa Klienta
 • Prawo do odszkodowania
 • Kary za naruszenia

Certyfikat po ukończeniu szkolenia

Szkolenia powiązane

Inne gotowe szkolenia w naszej ofercie

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Chroń wrażliwe dane i poufne informacje | Unikaj ataków hakerów | Edukuj swoich pracowników

Przyjazna i bezpieczna praca

Nie bój się audytów i kontroli | Dbaj o swoich pracowników | Edukuj swoich pracowników

Branża finansowa

Nie bój się audytów i kontroli | Zabezpiecz interesy firmy | Certyfikuj pracowników

Nasi klienci