RODO dla biznesu

Kategoria: Biznes, E-biznes, Korporacje
Cena: 450 PLN
Szacowany czas nauki: 5 godz.
Egzamin końcowy obejmujący 30 pytań
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym kompetencje w zakresie RODO

Cel szkolenia

Szkolenie przedstawia w sposób skondensowany wiedzę dot. rozporządzenia RODO, omawia praktyczne zagadnienia takie jak typowe błędy wdrożeniowe, zalecane procedury, dostarcza wzory wymaganych dokumentów, nowych procedur i uwarunkowań związanych ze specyfiką różnych branż. Kurs kończy się testem sprawdzającym stan wiedzy kursanta.

Zakres tematyczny

Kurs obejmuje zarówno wiedzę podstawową, jak i rozszerzoną o zagadnienia prawne. Przeznaczony jest do wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstwa. Na szczeblu kadrowym skierowany jest szczególnie dla:

  • Pracownika szeregowego, który wypełniając codzienne obowiązki musi stosować się do reguł rozporządzenia RODO
  • Managera, który jest odpowiedzialny za wdrożenie RODO w swoim przedsiębiorstwie
  • Kadry zarządzającej średniego szczebla w celu zapoznania się z podstawowymi obowiązkami nakładanymi przez RODO na szczeblu departamentu
  • Administratorów IT odpowiedzialnych za wdrożenie nowych procedur i prowadzenia wymaganych rejestrów i ewidencji
  • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia
Dla klientów wymagających indywidualnego dostosowania kursu jesteśmy w stanie przygotować wersje spełniającą specyficzne wymagania przedsiębiorstwa.

Do szkolenia dołączamy komplet dokumentacji zawierającej szablony umów, regulaminów, procedur, klauzul, etc. wymaganych przez RODO.

Przykładowe ilustracje ze szkolenia