free offline website creator software

RODO dla biznesu 

Kategoria: Kategoria: Biznes, E-biznes, Korporacje

Cena: Cena: 450 PLN

Czas: Szacowany czas nauki: 5 godz.

Egzamin: Kurs kończy się egzaminem obejmującym 30 pytań

Certyfika: Kurs kończy się certyfikatem imiennym potwierdzającym kompetencje w zakresie RODO

Co zyskujesz dzięki temu kursowi?

Cel szkolenia

Szkolenie przedstawia w sposób skondensowany wiedzę dot. rozporządzenia RODO, omawia praktyczne zagadnienia takie jak typowe błędy wdrożeniowe, zalecane procedury, dostarcza wzory wymaganych dokumentów, nowych procedur i uwarunkowań związanych ze specyfiką różnych branż. Kurs kończy się testem sprawdzającym stan wiedzy kursanta.

Zakres tematyczny

Kurs obejmuje zarówno wiedzę podstawową, jak i rozszerzoną o zagadnienia prawne. Przeznaczony jest do wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstwa. Na szczeblu kadrowym skierowany jest szczególnie dla:

  • Pracownika szeregowego, który wypełniając codzienne obowiązki musi stosować się do reguł rozporządzenia RODO
  • Managera, który jest odpowiedzialny za wdrożenie RODO w swoim przedsiębiorstwie
  • Kadry zarządzającej średniego szczebla w celu zapoznania się z podstawowymi obowiązkami nakładanymi przez RODO na szczeblu departamentu
  • Administratorów IT odpowiedzialnych za wdrożenie nowych procedur i prowadzenia wymaganych rejestrów i ewidencji
  • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia.


Dla klientów wymagających indywidualnego dostosowania kursu jesteśmy w stanie przygotować wersje spełniającą specyficzne wymagania przedsiębiorstwa.

Do szkolenia dołączamy komplet dokumentacji zawierającej szablony umów, regulaminów, procedur, klauzul, etc. wymaganych przez RODO.

ZOBACZ CERTYFIKAT ZAMÓW SZKOLENIE

Przykładowe ilustracje ze szkolenia