best mobile web page building software

MIFID II dla managera 

Kategoria: Kategoria: Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia, Fintech, Brokerzy inwestycyjni

Cena: Cena: 320 PLN

Czas: Szacowany czas nauki: 3 godz.

Egzamin: Kurs kończy się egzaminem obejmującym 30 pytań

Certyfika: Kurs kończy się certyfikatem kompetencji MiFID II

Co zyskujesz dzięki temu kursowi?

Cel szkolenia

Szkolenie dla managera jest szkoleniem rozszerzającym skierowanym do kadry zarządzającej średniego szczebla. Podstawą do skorzystania z tego kursu powinno być ukończenie kursu podstawowego MIFID II dla pracownika. W trakcie szkolenia kursant nabywa kompetencje związane z wymaganiami MIFID II co do organizacji firmy i wymagań formalnych związanych z raportowaniem, dopuszczalną konstrukcją portfolio produktów, wdrażaniem procedur przeciwdziałających konfliktowi interesów. Wiedza ta jest niezbędna do organizacji firmy zgodnej z MIFID II.

Zakres tematyczny

Szkolenie jest kierowane do kadry menadżerskiej i stanowi rozszerzenie kursu podstawowego „Kurs praktyczny dla agentów”.

Po zakończeniu szkolenia manager będzie posiadał wiedzę pozwalającą na wdrożenie niezbędnych zmian w przedsiębiorstwie objętym regulacją MiFID II w zakresie nowych obowiązków sprawozdawczych wobec organów nadzorczych, współpracy z doradcami, niezbędnych zmianach procedur sprzedażowych, nowych obowiązków informacyjnych wobec klienta oraz sankcji grożących za niedostosowanie, etc.

Kurs zawiera niezbędną dawkę wiedzy teoretycznej, praktyczne wskazówki pomagające wdrożyć nowe zasady, dział najczęstszych pytań FAQ oraz pomocny wykaz typowych działań zgodnych i niezgodnych z MiFID II. Proces szkolenia kończy egzamin sprawdzający rzeczywistą wiedzę kursanta. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje certyfikat kompetencji w zakresie MiFID II.

Szkolenie jest skierowane do podmiotów uczestniczących w obrocie instrumentami finansowymi i dotyczy m.in.:

  • Firm inwestycyjnych,
  • Operatorów rynków,
  • Dostawców usług w zakresie udostępniania informacji,
  • Instytucji kredytowych, gdy prowadzą sprzedaż lub świadczą usługi doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych,
  • Uczestników rynków regulowanych i MTF,
  • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia.


Zawartość merytoryczna została opracowana przez eksperta branży bankowej, działającego od 11 lat na rynku obrotu instrumentami finansowymi. Warstwa dydaktyczna i wizualna opracowana została przez doświadczony zespół profesjonalistów specjalizujących się w szkoleniach klasy premium dla branży finansowej i ubezpieczeniowej.
ZOBACZ CERTYFIKAT ZAMÓW SZKOLENIE

Przykładowe ilustracje ze szkolenia