MIFID II dla menadżera

Kategoria: Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia, Fintech, Brokerzy inwestycyjni
Cena: 299 PLN
Szacowany czas nauki: 1,5 godz.
Egzamin końcowy potwierdzający zdobyte umiejętności
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem kompetencji MiFID II

Cel szkolenia

Szkolenie dla menadżera jest szkoleniem rozszerzającym skierowanym do kadry zarządzającej średniego szczebla. Podstawą do skorzystania z tego kursu powinno być ukończenie kursu podstawowego MIFID II dla pracownika. W trakcie szkolenia kursant nabywa kompetencje związane z wymaganiami MIFID II co do organizacji firmy i wymagań formalnych związanych z raportowaniem, dopuszczalną konstrukcją portfolio produktów, wdrażaniem procedur przeciwdziałających konfliktowi interesów. Wiedza ta jest niezbędna do organizacji firmy zgodnej z MIFID II.

Zakres tematyczny

Szkolenie jest kierowane do kadry menadżerskiej i stanowi rozszerzenie kursu podstawowego „Kurs praktyczny dla agentów”.

Po zakończeniu szkolenia menadżer będzie posiadał wiedzę pozwalającą na wdrożenie niezbędnych zmian w przedsiębiorstwie objętym regulacją MiFID II w zakresie nowych obowiązków sprawozdawczych wobec organów nadzorczych, współpracy z doradcami, niezbędnych zmianach procedur sprzedażowych, nowych obowiązków informacyjnych wobec klienta oraz sankcji grożących za niedostosowanie, etc.

Kurs zawiera niezbędną dawkę wiedzy teoretycznej, praktyczne wskazówki pomagające wdrożyć nowe zasady, dział najczęstszych pytań FAQ oraz pomocny wykaz typowych działań zgodnych i niezgodnych z MiFID II. Proces szkolenia kończy egzamin sprawdzający rzeczywistą wiedzę kursanta. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje certyfikat kompetencji w zakresie MiFID II.

Szkolenie jest skierowane do podmiotów uczestniczących w obrocie instrumentami finansowymi i dotyczy m.in.:

 • Firm inwestycyjnych
 • Operatorów rynków
 • Dostawców usług w zakresie udostępniania informacji
 • Instytucji kredytowych, gdy prowadzą sprzedaż lub świadczą usługi doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych
 • Uczestników rynków regulowanych i MTF
 • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia
Zawartość merytoryczna została opracowana przez eksperta branży bankowej, działającego od 11 lat na rynku obrotu instrumentami finansowymi. Warstwa dydaktyczna i wizualna opracowana została przez doświadczony zespół profesjonalistów specjalizujących się w szkoleniach klasy premium dla branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Program szkolenia

Wdrożenie MiFID II

 • Wprowadzenie Dyrektywy MiFID
 • Zmiany wewnętrzne
 • Zmiany w działalności dystrybutorów
 • Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
 • Rewizja obowiązujących regulacji MiFID
 • Adekwatność Produktów Inwestycyjnych – wyłączenia

Aspekty praktyczne. Konflikt interesów

 • Konflikt interesów
 • Czym jest konflikt interesów?
 • Rodzaje konfliktu interesów
 • Postępowanie z konfliktem interesów
 • Źródła konfliktu interesów
 • Zachęty powodem konfliktu interesów
 • Jak sobie radzić z konfliktem interesów?
 • Informacja o zaistniałym konflikcie interesów

Aspekty praktyczny MiFID II. Obowiązki informacyjne wobec klientów

 • Aspekty praktyczne
 • Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych wobec Krajowych Organów Nadzorczych
 • Uprawnienia Krajowych Organów Nadzorczych
 • Obowiązki informacyjne dotyczące zarządu
 • Obowiązki informacyjne dotyczące udziałowców
 • Obowiązki informacyjne transakcyjne
 • Kary za naruszenia postanowień dyrektywy
 • Publikacja decyzji o naruszeniu oraz zastosowanych sankcjach
 • Zgłaszanie naruszeń

Certyfikat po ukończeniu szkolenia

Szkolenia powiązane

Inne gotowe szkolenia w naszej ofercie

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Chroń wrażliwe dane i poufne informacje | Unikaj ataków hakerów | Edukuj swoich pracowników

Przyjazna i bezpieczna praca

Nie bój się audytów i kontroli | Dbaj o swoich pracowników | Edukuj swoich pracowników

Branża finansowa

Nie bój się audytów i kontroli | Zabezpiecz interesy firmy | Certyfikuj pracowników

Nasi klienci