PSD II – regulacja rynku usług płatniczych

Kategoria: Finanse, Bankowość, Fintech, Niezależne usługi płatnicze, Płatności elektroniczne
Cena: 299 PLN
Szacowany czas nauki: 4 godz.
Egzamin końcowy potwierdzający zdobyte umiejętności
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie niezbędnych informacji pracownikom niskiego szczebla oraz działom wsparcia, hotline i innym departamentom pracującym bezpośrednio z klientem (m.in. handlowców oferujących nowe usługi płatności). Kursant po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu posiada kompetencje do obsługi nowych usług płatniczych.

Zakres tematyczny

Szkolenie zawiera informacje o wymaganiach wobec podmiotów działających na rynku płatności tradycyjnych oraz płatności elektronicznych. Każdy z rozdziałów zawiera omówienie tematyki, przykłady praktyczne działań zgodnych i niezgodnych z dyrektywą, liczne moduły FAQ oraz przykłady zilustrowane scenkami rodzajowymi typu case. Tematyka obejmuje m.in.:

  • Standaryzacja płatności
  • Wymogi wobec TPP (Third Party Providers)
  • AIS (Account Information Service) i PIS (Payment Initiation Service)
  • Obsługa wpłaty na rachunek płatniczy oraz prowadzenie rachunku płatniczego
  • Realizacja transakcji
  • realizacja poleceń zapłaty
  • obsługa transakcji za pomocą karty płatniczej lub urządzenia
  • udostępnianie narzędzi płatniczych
  • Obsługa obowiązku informacyjnego o stanie rachunku
  • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia
Zawartość merytoryczna została opracowana przez eksperta branży bankowej, działającego od 11 lat na rynku obrotu instrumentami finansowymi. Warstwa dydaktyczna i wizualna opracowana została przez doświadczony zespół profesjonalistów specjalizujących się w szkoleniach klasy premium dla branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Certyfikat po ukończeniu szkolenia

Szkolenia powiązane

Inne gotowe szkolenia w naszej ofercie

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Chroń wrażliwe dane i poufne informacje | Unikaj ataków hakerów | Edukuj swoich pracowników

Przyjazna i bezpieczna praca

Nie bój się audytów i kontroli | Dbaj o swoich pracowników | Edukuj swoich pracowników

Branża finansowa

Nie bój się audytów i kontroli | Zabezpiecz interesy firmy | Certyfikuj pracowników

Nasi klienci