Cyberprzestępczość

Kategoria: Korporacje, Jednostki administracji, Pracownicy biurowi
Cena: 199 PLN
Szacowany czas nauki: 7 godz.
Egzamin końcowy potwierdzający zdobyte umiejętności
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Cel szkolenia

Szkolenie prezentuje zagrożenia z jakimi możemy się spotkać pracując online czy korzystając z internetu. Kurs w postaci scenek z rzeczywistych sytuacji prezentuje zagrożenia pojawiające się podczas płatności elektronicznych czy poruszania się po portalach społecznościowych. Porusza również tematy takie jak zasady bezpiecznej obsługi poczty elektronicznej, socjotechnika, phishing, stosowanie haseł i sprzęt mobilny.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji w sieci. Skupiamy się w szkoleniu na przedstawieniu aspektów bezpiecznego dostępu do interentu przez pocztę, portale społecznościowe czy bankowość elektroniczną. Oprócz niebezpieczeństw jakie czyhają w sieci szkolenie prezentuje techniki związane z zabezpieczeniem przed niepowołanym dostępem, przejęciem informacji czy opisuje prawne aspekty i konsekwencje związane z lekceważeniem zasad bezpieczeństwa.

Zawartość merytoryczna obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo informacji – wprowadzenie
 • Internet – zasady bezpiecznego korzystania
 • Portale społecznościowe
 • Bezpieczeństwo płatności elektronicznych
 • Poczta elektroniczna
 • Socjotechnika
 • Phishing
 • Stosowanie haseł
 • Sprzęt mobilny
 • Prawne aspekty i konsekwencje lekceważenia zasad bezpieczeństwa informacji
 • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia
Dla klientów wymagających indywidualnego dostosowania kursu jesteśmy w stanie przygotować wersje spełniającą specyficzne wymagania przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

 • Bezpieczeństwo informacji – wprowadzenie
 • Internet – zasady bezpiecznego korzystania
 • Portale społecznościowe
 • Bezpieczeństwo płatności elektronicznych
 • Poczta elektroniczna
 • Socjotechnika
 • Phishing
 • Stosowanie haseł
 • Sprzęt mobilny
 • Prawne aspekty i konsekwencje lekceważenia zasad bezpieczeństwa informacji

Certyfikat po ukończeniu szkolenia

Szkolenia powiązane

Inne gotowe szkolenia w naszej ofercie

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Chroń wrażliwe dane i poufne informacje | Unikaj ataków hakerów | Edukuj swoich pracowników

Przyjazna i bezpieczna praca

Nie bój się audytów i kontroli | Dbaj o swoich pracowników | Edukuj swoich pracowników

Branża finansowa

Nie bój się audytów i kontroli | Zabezpiecz interesy firmy | Certyfikuj pracowników

Nasi klienci