Cyberprzestępczość

Kategoria: Korporacje, Jednostki administracji, Pracownicy biurowi
Cena: 400 PLN
Szacowany czas nauki: 1 godz.
Egzamin końcowy obejmujący 10 pytań
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Cel szkolenia

Ochrona przed zagrożeniami IT to jedno z poważniejszych wyzwań dla biznesu. Prezentujemy Państwu szkolenie, którego celem jest zbudowanie świadomości pracowników w zakresie technik wykorzystywanych w cyberprzestępczości. Szkolenie ma nauczyć odbiorców świadomego korzystania z zasobów dostępnych w sieci przy wykorzystaniu bezpiecznych metod.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji w sieci. Skupiamy się w szkoleniu na przedstawieniu aspektów bezpiecznego dostępu do interentu przez pocztę, portale społecznościowe czy bankowość elektroniczną. Oprócz niebezpieczeństw jakie czyhają w sieci szkolenie prezentuje techniki związane z zabezpieczeniem przed niepowołanym dostępem, przejęciem informacji czy opisuje prawne aspekty i konsekwencje związane z lekceważeniem zasad bezpieczeństwa.

Zawartość merytoryczna obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo informacji – wprowadzenie
 • Internet – zasady bezpiecznego korzystania
 • Portale społecznościowe
 • Bezpieczeństwo płatności elektronicznych
 • Poczta elektroniczna
 • Socjotechnika
 • Phishing
 • Stosowanie haseł
 • Sprzęt mobilny
 • Prawne aspekty i konsekwencje lekceważenia zasad bezpieczeństwa informacji
 • Proszę o przesłanie pełnego spisu treści szkolenia
Dla klientów wymagających indywidualnego dostosowania kursu jesteśmy w stanie przygotować wersje spełniającą specyficzne wymagania przedsiębiorstwa.

Przykładowe ilustracje ze szkolenia