Kontrola jakości

Kategoria: Menadżerowie, Kierownicy, Zarządzający projektami, Rozwój osobisty
Cena: 219 PLN
Szacowany czas nauki: 3 godz.
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje

Cel szkolenia

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

 • Czym jest kontrola jakości,
 • Czym są metody relatywizacji,
 • Jakie są podstawy kontroli jakości,
 • Jakie są narzędzia wykorzystywane w pomiarze jakości: Karty kontrolne Shewharta,
 • Jakie są metody kontroli jakości.

Program szkolenia

Rozdział 1 (21 minut nauki)

 • Czym jest kontrola jakości?
 • Inżynieria jakości
 • Zasady
 • Kontrola jakości
 • Najważniejsze narzędzia

Rozdział 2 (27 minut nauki)

 • Metody relatywizacji
 • Stan bezwzględny i względny
 • Relatywizacja
 • Korzyści z formy relatywnej
 • Wielości występujące w zastosowaniach praktycznych
 • Metody relatywizacji
 • Taksacja zwykła
 • Taksacja opisana

Rozdział 3 (24 minut nauki)

 • Podstawy kontroli jakości
 • Metody wartościowania poziomu jakości
 • Różnicowa modyfikacja średniej (RMS)
 • Uśredniona jakość transformowana (UJT)
 • Grupowa selekcja stanów (GSS)
 • Punktacja sformalizowana (PS)
 • Przyspieszona ocena trzystopniowa

Rozdział 4 (9minut nauki)

 • Karty kontroli procesu
 • Różne rodzaje KKS

Rozdział 5 (1 godzina 30 minut nauki)

 • Metody kontroli jakości
 • Metoda FMEA
 • Ogólna logika metody FMEA
 • Rodzaje FMEA
 • Szczegółowy opis metody FMEA
 • Liczba priorytetu
 • Przykładowe pytania, określenia i skutki w FMEA
 • Quality Function Deployment - QFD - rozwinięcie funkcji jakości
 • Diagram Ishikawy
 • Burza mózgów
 • Analiza Pareto
 • Procedura analizy Pareto
 • Amerykański Indeks Satysfakcji Klienta
 • Ogólna logika ACSI
 • Indeks UKCSI
 • Szczegółowy opis metody UKCSI
 • Metoda Mystery Shopping
 • Metoda SERVQUAL
 • Metoda SERVQUAL - opis szczegółowy
 • Uniwersalny wzorzec jakości usług UWJU
 • Uniwersalny wzorzec jakości usług UWJU
 • Metoda CIT (Critical Incident Technique)
 • Etapy tworzenia kryteriów oceny CIT
 • Zadania
 • Podsumowanie zadań
 • Zakończenie

Certyfikat po ukończeniu szkolenia

Szkolenia powiązane

Inne gotowe szkolenia w naszej ofercie

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Chroń wrażliwe dane i poufne informacje | Unikaj ataków hakerów | Edukuj swoich pracowników

Przyjazna i bezpieczna praca

Nie bój się audytów i kontroli | Dbaj o swoich pracowników | Edukuj swoich pracowników

Branża finansowa

Nie bój się audytów i kontroli | Zabezpiecz interesy firmy | Certyfikuj pracowników

Nasi klienci