Szkolenia e-learningowe przygotowywane przez profesjonalistów

Oferujemy zawsze aktualne i zgodne z dyrektywami unijnymi kursy dla profesjonalistów. Zawartość merytoryczną przygotowują dla nas doświadczeni eksperci pracujący na co dzień w branży bankowej, a także ubezpieczeniowej. Kursy o charakterze regulacyjnym są zawsze konsultowane przed publikacją ze specjalistyczną kancelarią prawną. Szkolenia e-learningowe mają taki sam cel, jak tradycyjne szkolenia organizowane dla pracowników czy managerów. Mają przekazywać wiedzę oraz trenować umiejętności. Zmianie ulega tylko forma, która jest interaktywna, atrakcyjna wizualnie oraz nieograniczona miejscem ani czasem.

Szkolenia projektowane przez naszą firmę odpowiadają światowym standardom e-learningu. Korzystamy z najnowszych technologii informatycznych, dzięki czemu kursy są funkcjonalne. Projektujemy je tak, aby maksymalnie pobudzały zainteresowanie odbiorców oraz podtrzymywały ich uwagę.

Dr Paweł Robert Sikora

Ekspert ds. Ubezpieczeń

Doktor prawa WPiA, Wykładowca
Europa Universität Viadrina,
Senior Partner w kancelarii Sikora&Sikora.

Doświadczony m.in. jako Dyrektor oddziału TU Compensa i PTU SA oraz członek zespołu badawczego ds. Europejskiego Prawa Prywatnego.

Mgr Krzysztof Witka

Ekspert ds. Finansów i Compliance

Absolwent WSB Wrocław,
Spec. ds. Controllingu i Compliance.

Wieloletni ekspert ds. rynków finansowych. Pracujący m.in. dla Reiffeisen Bank. W branży finansowej od 11 lat. Doświadczony twórca kursów.

Mec. Paweł Wójcik

Ekspert ds. Prawa i Compliance

Adwokat, Radca prawny i Senior
Partner w kancelarii Wójcik Lex,
Absolwent WPiA UW.

Wieloletni partner biznesowy w zakresie Compliance i audytor oraz doświadczony twórca kursów z zakresu KSH i FCC.

Szkolenie MIFID II przeznaczone dla pracownika

Szkolenie MIFID II przeznaczone dla pracownika zapozna kursanta z zakresem obowiązków nakładanych przez tę dyrektywę oraz wprowadzi go w podstawowe zagadnienia i definicje wynikające z regulacji prawnej. Kurs ma na celu także omówienie praktycznych aspektów przedmiotowej regulacji. Po ukończeniu szkolenia MIFID II pracownik nabędzie kompetencje wymagane do realizacji codziennych obowiązków informacyjnych i proceduralnych, które są wymagane wobec podmiotów z branży finansowej.

Dowiedz się więcej!

Szkolenie MIFID II dla managera

Szkolenie MIFID II dla managera jest kierowane do kadry menadżerskiej i zarządzającej średniego szczebla. Stanowi ono rozszerzenie podstawowego „Kursu praktycznego dla agentów”. Podstawą do skorzystania z kursu powinno być ukończenie szkolenia podstawowego MIFID II dla pracownika. W trakcie szkolenia kursant nabędzie kompetencje związane z wymogami MIFID II dotyczące m.in. organizacji firmy, formalnych wymagań związanych z raportowaniem, dopuszczalnej konstrukcji portfolio produktów oraz wdrażania procedur przeciwdziałających konfliktowi interesów.

Dowiedz się więcej!

Szkolenie RODO dla biznesu

Szkolenie RODO dla biznesu jest przeznaczone dla wszystkich branż oraz każdej wielkości przedsiębiorstw. Podczas trwania kursu przedstawiona zostanie w sposób skondensowany wiedza dotycząca rozporządzenia RODO. Omówione zostaną także praktyczne zagadnienia, czyli typowe błędy wdrożeniowe i zalecane procedury. Szkolenie porusza również kwestie m.in. wymaganych dokumentów, nowych procedur i uwarunkowań związanych ze specyfiką różnych branż.

Dowiedz się więcej!

Szkolenie RODO dla administracji publicznej

E-learningowy kurs RODO dla sektora publicznego jest przeznaczony dla wszystkich jednostek administracji publicznej. Szkolenie obejmuje wiedzę podstawową oraz rozszerzoną o zagadnienia prawne. Podczas trwania kursu przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. wdrażania rozporządzenia RODO w sektorze publicznym, specyficznych zagadnień związanych z administracją publiczną, typowych błędów pojawiających się przy wdrażaniu RODO czy zalecanych procedur. Kurs porusza szablony wymaganych dokumentów, rekomendowane procedury oraz uwarunkowania związane z pracą urzędu.

Dowiedz się więcej!

Szkolenie IDD

Szkolenie IDD dotyczące dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń realizuje ustawowy cel szkolenia pracowników branży ubezpieczeniowej. Kurs obejmuje zagadnienia wskazane przez ustawodawcę w załączniku do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Tematyka szkolenia dotyczy m.in. standardów etyki zawodowej, zarządzania konfliktem interesów, oceny potrzeb klienta oraz oceny ryzyka finansowego. Na życzenie klienta może ona zostać dostosowana do specyfiki przedsiębiorstwa lub rozszerzona o część produktową dopuszczalną w ustawie.

Dowiedz się więcej!

Szkolenie AML IV

Kurs AML IV wdraża pracowników w zagadnienia związane z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Zawartość merytoryczna jest skierowana do kadry niskiego szczebla pracującej z klientem oraz do managerów średniego szczebla. Szkolenie obejmuje wiedzę potrzebną do wypełnienia obowiązków wynikających z regulacji AML IV. Każdy rozdział zawiera omówienie tematyki, wzorce praktycznych działań zgodnych i niezgodnych z dyrektywą, liczne moduły FAQ oraz przykłady zilustrowane scenkami rodzajowymi typu case.

Dowiedz się więcej!

Szkolenie PSD II

Szkolenie PSD II dotyczące regulacji rynku usług płatniczych przekazuje niezbędne informacje pracownikom niskiego szczebla, działom wsparcia, hotline i innym departamentom pracującym bezpośrednio z klientem. Kurs zawiera informacje dotyczące wymagań stawianych wobec podmiotów działających na rynku płatności tradycyjnych oraz płatności elektronicznych. Poruszana tematyka obejmuję m.in. standaryzację płatności, wymogi wobec TPP, realizację transakcji, obsługę transakcji za pomocą karty płatniczej lub urządzenia, obsługę wpłaty na rachunek płatniczy oraz prowadzenie rachunku płatniczego.

Dowiedz się więcej!

Szkolenie PAD

Kurs PAD dotyczący podstawowego rachunku płatniczego zapoznaje kursanta z zagadnieniami praktycznymi, nowymi obowiązkami oraz wymogami formalnymi, które wynikają z Dyrektywy PAD. Poruszane zagadnienia są skierowane do pracowników instytucji finansowych, płatniczych, ubezpieczeniowych i pochodnych. Ukończenie kursu jest jednoznaczne ze zdobyciem przez pracownika kompletnej wiedzy umożliwiającej obsługę klientów wnioskujących o założenie, przeniesienie lub usunięcie rachunku podstawowego. Zawartość merytoryczna obejmuje wymagania dyrektywy stawiane wobec podmiotów zobowiązanych do jej wdrożenia.

Dowiedz się więcej!

Certyfikowany kasjer złotówkowo-walutowy

Dzięki kursowi Certyfikowany kasjer złotówkowo-walutowy kursant zdobędzie kompetencje umożliwiające pracę w skarbcu bankowym i dziale kasowym, wykonywanie zawodu kasjera oraz podobnego zajęcia związanego z obsługą środków pieniężnych. Dydaktyka szkolenia została przygotowana tak, aby zaznajomić uczestnika z obowiązującymi przepisami oraz praktyką związaną ze standardowymi czynnościami i typowymi problemami występującymi w codziennej pracy kasjera. Kurs dotyczy też rozpoznawania najpopularniejszych walut i weryfikowania ich autentyczności.

Dowiedz się więcej!

Tajemnica Bankowa

Szkolenie z zakresu Tajemnicy Bankowej jest skierowany do managerów średniego szczebla potrzebujących aktualnej wiedzy z zakresu prawa bankowego w przedmiotowym zakresie. Podczas kursu pracownicy operacyjni szoleni są z zakresu obowiązków wynikających z tajemnicy bankowej, a zawartość merytoryczna szkolenia została opracowana przez eksperta branży bankowej. Po ukończeniu szkolenia kursant zdobędzie wiedzę niezbędną do obsługi klienta zgodnej z obowiązującymi przepisami. Kurs dotyczy również informacji niezbędnych do uzyskania kompetencji pracownika liniowego banku.

Dowiedz się więcej!

Prawo Pracy dla menedżerów

Szkolenie jest przeznaczone dla menadżerów, kierowników oraz dla osób zarządzających pracownikami. Szkolenie ma na celu przygotowanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa pracy. Nauczy kadrę zarządzającą w jaki sposób, kiedy i jak wykorzystać przepisy prawa pracy w kontaktach z pracownikiem. Szkolenie wprowadza kursanta w podstawowe zagadnienia i definicje, a następnie omawia praktyczne aspekty zatrudniania, zwalniania czy praw pracowników.

Dowiedz się więcej!

Cyberprzestępczość

Ochrona przed zagrożeniami IT to jedno z poważniejszych wyzwań dla biznesu. Prezentujemy Państwu szkolenie, którego celem jest zbudowanie świadomości pracowników w zakresie technik wykorzystywanych w cyberprzestępczości. Szkolenie ma nauczyć odbiorców świadomego korzystania z zasobów dostępnych w sieci przy wykorzystaniu bezpiecznych metod. Skupiamy się na najbardziej popularnych narzędziach jak poczta mail, portale społecznościowe czy płatności elektroniczne.

Dowiedz się więcej!

Nasi klienci

Responsywne treści

Nasze kursy działają na komputerze stacjonarnym i urządzeniach mobilnych.

Nauka w chmurze

Kursy dostępne online umożliwiają naukę nieograniczoną miejscem i czasem.

Kursy zawsze na czasie

Treści szkoleniowe zawsze aktualne i zgodne z dyrektywami unijnymi.