wysiwyg web site builder software download

IDD - dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń 

Kategoria: Kategoria: Towarzystwa ubezpieczeni i asekuracji, Brokerzy ubezpieczeniowi, Agenci ubezpieczeniowi

Cena: Cena: 700 PLN

Czas: Szacowany czas nauki: 5 godz.

Egzamin: Egzamin końcowy składający się z 30 pytań kontrolnych

Certyfika: Kurs kończy się imiennym certyfikatem potwierdzającym pozyskane kompetencje

Co zyskujesz dzięki temu kursowi?

Cel szkolenia

Szkolenie realizuje ustawowy cel regularnego szkolenia pracowników branży ubezpieczeniowej, zawiera zagadnienia wskazane w załączniku nr.3 do ustawy implementującej IDD. Szkolenie może być przez klienta dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa, lub rozszerzone o tzw. część produktową dopuszczalną w ustawie.

Zakres tematyczny

Szkolenie obejmuje wybrane zagadnienia wskazane przez ustawodawcę w załączniku do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Każde z zagadnień może zostać dostosowane do potrzeb klienta w zakresie czasu szkolenia i zakresu merytorycznego. Tematyka może również zostać rozszerzona o zagadnienia produktowe dla Państwa pracowników. Każdy rozdział kursu obejmuje wstęp, wyjaśnienie zagadnienia oraz praktyczne przykłady działań zgodnych z dyrektywą i działań niezgodnych z dyrektywą.

Poruszana tematyka dotyczy m.in.:


Szkolenie może być przez klienta dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa, lub rozszerzone o tzw. część produktową dopuszczalną w ustawie. Na życzenie klienta kurs może być też sprofilowany pod względem indywidualnego zakresu tematycznego.

Autor jest doktorem prawa i wieloletnim pracownikiem firm związanych z sektorem ubezpieczeń oraz wykładowcą akademickim i szkoleniowcem w zakresie przedmiotowej tematyki.

ZOBACZ CERTYFIKAT ZAMÓW SZKOLENIE

Przykładowe ilustracje ze szkolenia